Pieniński Park Narodowy

Pieniński Park Narodowy został utworzony w 1932 roku na obszarze Pienin Właściwych. Na jego terenie znajdują się też: Masyw Trzech Koron, Pieniny Czorsztyńskie, Pieninki, Przełom Dunajca oraz należące do Pienin Spiskich Zielone Skałki. Dla turystów przygotowano: 35 km szlaków turystycznych, galerie widokowe na Sokolicy i Trzech Koronach. Narodowy Park Pieniński swoją popularność zawdzięcza pięknym krajobrazom, bogatej roślinności i dobremu mikroklimatowi.

Roślinność jest tu bardzo ciekawa i zróżnicowana. Można to dostrzec szczególnie w Masywie Trzech Koron. Mimo tego, że Pieniny nie należą do gór wysokich, to w parku występuje aż 167 gatunków roślin górskich. Można tu się natknąć także na takie, które rosną tylko i wyłącznie w Pieninach.

Pieniński Park Narodowy to także miejsce, gdzie licznie występują zwierzęta. Można tu zobaczyć: borsuki, dziki, jelenie, rysie, sarny, kuny leśne. Bogactwo jaskiń sprawia, że chętnie zamieszkują tu nietoperze i gryzonie. W parku żyje 160 gatunków ptaków, w tym wiele naskalnych. Można tu zobaczyć występującego w przyrodzie bardzo rzadko pomurnika, a także puchacza, bociana czarnego i nagórnika.

Dla turystów utworzono pawilony, gdzie bezpłatnie można zasięgnąć informacji o występującej tu przyrodzie i atrakcjach turystycznych. W Szczawnicy, Krościenku i Sromowcach Niżnych występują ponadto ogródki skalne z charakterystycznymi dla Pienin gatunkami roślin. Warto odwiedzić pawilony wystawowe, gdzie można uzyskać niezbędne informacje oraz zakupić pamiątki i wydawnictwa NPP. Tu właśnie prezentowane są ciekawe zagadnienia dotyczące ochrony przyrody, ekologii, architektury i etnografii. W niektórych punktach informacyjnych dostępne są makiety Pienin oraz wystawy przyrodnicze i etnograficzne.

rafting