Kościółek w Sromowcach

Kościół w SromowcachKościółek pod wezwaniem św. Katarzyny stanowi największą atrakcję turystyczną położoną we wsi Sromowce Niżne.  Leży on na szlaku architektury drewnianej - nieopodal kładki pieszej łączącej Sromowce z Czerwonym Klasztorem. Wzniesiono go prawdopodobnie w 1513 roku. Choć pierwsza wzmianka na jego temat w dokumentach pojawiła się dopiero w roku 1596. W XVII wieku po dwóch powodziach zabytek został rozbudowany i zmodernizowany. 

Kościół jest jednonawowy, posiada długie prezbiterium oraz wieżę charakteryzującą się konstrukcją słupową i pochyłymi ścianami. Wieża ta zwieńczona została iglicowym hełmem. Dach pokryty został gontem a ściany oszalowane. Kościół służył wiernym do roku 1896 (ostatnim odprawionym tutaj nabożeństwem była pasterka 24 grudnia 1986 roku).  Po tym jak budowla przestala pełnić funkcję sakralną starano się o przeniesienie jej do wioski turystycznej na półwyspie Stylchen. Niestety starania te okazały się bezskuteczne. Z roku na rok zapomniany przez wszystkich drewnianych kościółek niszczał coraz bardziej. Dopiero, gdy w 2006 roku mieszkańcy powołali Komitet Ratowania Kościoła, zaczęto aktywnie zbierać środki potrzebne do remontu zabytku. Pojawiły się pomysły jego ponownego wykorzystania jako centrum informacji turystycznej, muzeum sztuki sakralnej lub też izby pamiątkowej flisaków. Na chwilę obecną niewiadomo jeszcze jak potoczą się losy tej budowli. Wiadomo jedynie, że jest to cenny zabytek, który należy otoczyć opieką i zapobiec jego niszczeniu.

Świątynia niegdyś posiadała bardzo cenne wyposażenie. Należał do niego m.in. gotycki tryptyk pochodzący z końca XIV wieku z kopią rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz gotycka, drewniana chrzcielnica, która również powstała w XIV wieku. Dziś to cenne wyposażenie zobaczyć możemy w nowym kościele. 

Panorama wirtualna Wirtualna panorama - Kościół w Sromowcach

rafting